Architektura, Land art

Roxoroid

O projektu

Kategorie

Architektura, Land art

Anarchostrukturální konstrukce ze stavební oceli

1/ Rekultivace

Krajina poznamenaná těžkým průmyslem je neoddělitelnou součástí života na Ostravsku. Lidé jsou obklopeni monumentálním symbolem práce a rozvoje regionu. Mnoho z nich je však již zakonzervováno a čeká je proměna. Rekultivace nepoužívaných hald a odvalů probíhá organizovaně i přirozeně. Obří plochy hlušiny zarůstají a vytváří specifické mikroklima. Tři z ostravských hald jsou stále termoaktivní. Uvnitř hald Heřmanice, Ema a Hrabůvka stále dohořívá zbytek uhlí. Stejně jako přirozeně vzniklé kopce, tak i ty umělé vytvořené jsou vyhledávaným místem turistů. Vegetace na stále teplém povrchu hlušiny se proměnila po ukončení těžby ve stepní louku a z povrchu vyvěrají bělostné obláčky plynů obsahující zejména oxid siřičitý. Haldy se mění na hojně navštěvovanou příměstskou zeleň a otvírají se možnosti pro jejich nové využití.

2/ Konstrukce

  • Konstrukce tvořena tyčovými prvky vytváří celistvou formu, která vstupuje do krajiny a zároveň ji nepřetváří. Pozorovatel neztrácí kontakt s okolím/pozadím, vnímá tektoniku celého objektu a samotná krajka z ocelových tyčí je z větší vzdáleností téměř nepatrná.
  • Ocelové tyče vlivem působení klimatických jevů korodují na povrchu. Rez ukazuje přirozené stárnutí materiálů.

3/ Výstavba

  • Objekt se skládá ze 4 “stejných” segmentů, které se do sebe propletou.  Hlavní noha má hustší výplet a větší průměr výztuže. K vyzvednutí vrchních 3 ramen objektu bude využito pouze lan, kladek, popř. kladkostroje. Jednotlivé segmenty vznikají ohýbáním ocelových prutů vnější vrstvy o vnitřní konstrukci a jejich vzájemných proplétáním. Postupným přidáváním prutů se celá konstrukce stává prostorově tuhou.
    Princip výstavby je podobný pletení košíků, či drátenictví. K zaplétání jednotlivých segmentů není potřeba těžká technika, speciální nástroje, ani odborná dovednost. Stačí kleště, drát a trochu šikovné ruce.

 

model model
Share on
Předchozí

Interiér Rodinného domu

Další

Drátěné sochy – Skoč Do Pole