Architektura, Art

Vodní prvek na Dominikánské náměstí v Brně – 3.místo

O projektu

Kategorie

Architektura, Art

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-výtvarná soutěž – 3.místo
Nový vodní prvek pro Brno jako reakce na specifický prostor a neshody ohledně podoby nové dominanty Dominikánského náměstí. Kašna, která nejde vidět, ale efektivně plní svůj účel. Kašna, zapadající do folklóru brněnských soch a událostí.
Voda vyvěrající z dlažby uprostřed náměstí zavlažuje přehřátý veřejný prostor. Zlatými kanálky mezi dlažebními kostkami proudí potůčky blahodárné vody dolů náměstím. Náměstí protínají a zároveň ohraničují vodní plochu dvě nenápadné bronzové linie – vývěra v horní a vpusť ve spodní části.


Prostor kašny je vymezen čtveřicí platanů ve středu Dominikánského náměstí. Vydlážděné náměstí je ve slunných dnech vyprahlé a přehřáté. Platany, které by mohli do budoucna situaci zlepšit zatím trpí. Navrhujeme celkové osvěžení prostoru, ochlazení dlažby, závlahu stromů a práci s mikroklimatem. Nenápadnou, ale efektivní kašnu. Zlatý vodní koberec z jednotlivých třepotajících pramínků protéká spárami dlažebních kostek, těsně pod povrchem. Mihotání odlesků je podpořeno zlatou barvou epoxidové vrstvy ve spárách. Při pohybu náměstím tak člověk pozoruje zlatavé odlesky.


Kašna se nestává novou dominantou ani překážkou, je zapuštěná pod pochozí plochu. Voda stékající dolů náměstím ochlazuje dlažební kostky a vypařuje se. Voda na zlatém podnose doslova protéká člověku pod nohami. Vodní prvek může vzbuzovat konotace s brněnským podzemím a jeho prameny nebo kaluže, které zde byly přítomné během fungování rybích trhů. Využíváme svažitého terénu náměstí a proměnlivé hloubky spáry pro nasměrování vody do spodního záchytné linie. Po obvodu potékající zlaté epoxidové plochy jsou umístěny boční záchytné nerezové žlábky skryté pod dlažebními kostkami.


Subtilní bronzové linie se žlábkováním ohraničují nahoře a dole prostor tekoucí vody a jako jediné rozbíjejí pravidelný rastr dlažebních kostek.
Horní objekt kašny tvoří Vývěra – 4m dlouhý nerezový žlab s bronzovým krytem se žlábkováním pro rovnoměrnou distribuci vody po šikmé ploše. V každém kanálku se nachází tryska. Ze spodních trysek vyvěrá a bublá voda, boční trysky v kanálcích slouží k vytvoření efektu vodní mlhy.
Spodní objekt slouží jako záchytný žlab s filtrační jednotkou. Pohledový 6m dlouhý rošt je vytvořen z bronzu a je navržen jako segmentový. Jednotlivé části jsou samostatně vyjmutelné což umožňuje pohodlnější přístup k čištění kanálku.
Kašna je poháněna cirkulačním vodním okruhem s chemicky ošetřenou vodou. Veškerá potřebná technologie je umístěna ve stávající technologické komoře. Důležitou součástí projektu je zavlažování čtveřice platanů vlastním vodním okruhem z vodovodního řádu v daných intervalech a intenzitě pro zlepšení jejich růstových podmínek.

 

soutěžní zadání – čka

Autoři:

Martin a Ondra

Voda stékající dolů náměstím ochlazuje dlažební kostky a vypařuje se. Z trysek horního objektu vyvěrá a bublá voda, boční trysky v kanálcích slouží k vytvoření efektu vodní mlhy. Voda stékající dolů náměstím ochlazuje dlažební kostky a vypařuje se. Z trysek horního objektu vyvěrá a bublá voda, boční trysky v kanálcích slouží k vytvoření efektu vodní mlhy.
Zlatý vodní koberec z jednotlivých třepotajících pramínků protéká spárami dlažebních kostek, těsně pod povrchem. Zlatý vodní koberec z jednotlivých třepotajících pramínků protéká spárami dlažebních kostek, těsně pod povrchem.
Součástí návrhu je i řešení závlahy čtveřice platanů Součástí návrhu je i řešení závlahy čtveřice platanů
Výše umístěný objekt distribující vodu do prostoru náměstí disponuje několika módy. Nabízí klidné vytékání vody, bublání do výšky 20 cm a vytvoření vodní mlhy. To vše v různých intervalech a intenzitách. Výše umístěný objekt distribující vodu do prostoru náměstí disponuje několika módy. Nabízí klidné vytékání vody, bublání do výšky 20 cm a vytvoření vodní mlhy. To vše v různých intervalech a intenzitách.
Spodní linie zachytává vodu přes nádrž s filtrační jednotkou, umístěnou v komoře, která je následně cirkulována do horní kašny. Spodní linie zachytává vodu přes nádrž s filtrační jednotkou, umístěnou v komoře, která je následně cirkulována do horní kašny.
Horní objekt Horní objekt
Spodní objekt Spodní objekt
AXO detaily AXO detaily
Řez náměstím Řez náměstím
Share on
Předchozí

Zastínění terasy

Další

Domek ve stromě