Architektura, Art, Digital Art

Památník válečným veteránům Ostrava

O projektu

Kategorie

Architektura, Art, Digital Art

Vyzvaná architektonická a sochařská soutěž, Ostrava, 2020 – 2. místo

 

Z úhledně složeného balíčku – drobného semínka, položeného na žulovém
podstavci – vylétá naše vlajka, která kolem nás poletuje.

 

Tato vlajka je od prvotních nejistých pohybů poháněna větrem dál,
dynamickým pohybem vzhůru k nebi.

 

Hnací silou této cesty je víra v dobro a touha po lepší budoucnosti

 

Památník vypráví příběh vlajky, která spolu s vojáky prožívá veškeré dění
na misích a popisuje tak samotný příběh vojáků – budoucích veteránů.
Jednotlivé části parku jsou propojeny letící bronzovou skulpturou vlajky,
která ukazuje veteránství jako dramatickou životní cestu od počátku
až ke vzletu směrem vzhůru – cíl. Jednotlivé části spolu na dálku vizuálně
komunikují a navzájem na sebe volně navazují. Stěžejní je trajektorie mezi
výchozím bodem a cílovou destinací – žulovým piedestalem, který volně
pracuje s archetypem válečných pomníků a jeho tvaroslovím.

 

Socha je výsledkem zachycení letící české národní vlajky v jednotlivých sekvencích:
1/ Počátek
2/ Let
3/ Cíl

Česká vlajka má své jasné barevné řešení, které je v sochařském provedení ztvárněno
reliéfní “šrafurou”, odpovídajícím standartu Ministerstva Vnitra.

Důležitým aspektem je skloubení tradičního sochařského materiálu bronzu a využití
nových technologií (digitální modelování + robotické rameno). Zde vidíme silnou spojitost
s fungováním armády, která stojí na tradičních základech a hodnotách, zatímco vyvíjí a
používá ty nejnovější technologie.)

V našem pojetí jde o zpracování tradičního sochařského materiálu nejnovějšími
technologiemi. Vztah minulosti a současnosti je v tomto ztvárnění velice důležitý

Prototype 1:1 Prototype 1:1
Pracovní modely Pracovní modely
Share on
Předchozí

Galerie Mladých 2.0

Další

Rekonstrukce Poršovy vily