Architektura

Reinkarnace železnice

O projektu

Kategorie

Architektura

Reinkarnace železnice – DKV Česká Třebová

 

Železniční hřbitov“ v České Třebové – rozsáhlé plochy železničního brownfieldu s dohasínající funkcí depa a navazujících provozů likvidace vlakových souprav návrh resuscituje do pestré prostorově – funkční drúzy postindustriálního parku. Za užití stavebních fragmentů původních objektů i technologických artefaktů svým kontextem i vlastní náplní vytváří mnohovrstevnatý prostorový záměr,který ve svém specifickém výrazu nemusí být nutně vnímám jako monolitický celek vzájemně navazujících atrakcí v komponované mizanscéně, ale individuální koexistenci svébytných architektonických artefaktů, kdy volný pohyb vnímatele/návštěvníka nabízí neustále aktualizovanou plejádu prostorových/symbolických vazeb a souvislostí. Výsledný koncept tak není pouhou jednorázovou expozicí, ke které je možné se v touze o znovuprožití opětovněvrátit, ale každodenně spoluprožívanou/aktualizovanou zkušeností jedinečného městského parku.

 

Autor: Martin Blažek

Vedoucí práce: Ing. arch. Jan Mléčka

Ocenění:

  • Cena odborné veřejnosti – bakalářské a diplomové práce 2018 FA VUT Brno (Nejlepší diplomová práce)
  • Nominace na Archiprix International 2019 (mezinárodní přehlídka nejlepších diplomových prací z oboru architektura a urbanismus)

 

Železnice v České Třebové Železnice v České Třebové
Návrh řešení Návrh řešení
Share on
Předchozí

Touch of Time

Další

Bunker Pneumaticon